Доставка на инертни материали

Доставка до избран от клиента адрес със самосвали на:

  • речен пясък
  • скална маса
  • филц
  • фракция
  • дренажен камък
  • земновлажен бетон
  • циментови замазки